Maanalaisten mahdollisuuksien maailma -video

MTR on tuottanut ja julkaissut maanalaisia mahdollisuuksia esittelevän videon. Video on vapaasti käytettävissä.

 

Kalliopultitusohje

Maanalaisten tilojen rakentamisyhdistyksen (MTR) ja RIL ry:n yhteistyön tuloksena on laadittu ohje: RIL 266-2014 Kalliopultitusohje. Ohjeessa esitellään yleisimmin käytössä olevat pulttityypit, niiden ominaisuudet ja asennustekniikat suunnittelua ja rakentamista varten. Lisäksi on esitetty kalliopulttien käyttöikään, korroosiosuojaukseen ja laadunvalvontaan liittyviä asioita. Ohjeen käyttöalue on kalliotilojen ja avoleikkausten pulteilla tehtävää lujitus kovassa, rakoilleessa kalliossa.

Markkinoilla olevat pulttityypit on esitetty julkaisun liitteessä olevassa pulttien tuotekortistossa. Tuotekorttien tarkoituksena on tarjota käytetyimpien pulttityyppien tiedot kootusti esimerkiksi käytettäväksi lujituksen suunnittelussa. Tuotekorteissa esitetyistä tiedoista vastaavat ko. olevien pulttien toimittajat.

Julkaisun käyttäjiä ovat ensisijaisesti kalliopultituksen toteuttajat ja suunnittelijat sekä myös rakennuttajat ja valvojat. Ohjetta voidaan myös käyttää apuvälineenä alan opetuksessa.

Ohjeen on laatinut MTR:n asiantuntijaryhmä, jossa on ollut edustettuina rakennuttamisen, suunnittelun ja toteuttamisen osapuolia.

Julkaisu on myynnissä RIL ry:n kirjakaupan kautta: http://www.ril.fi/kirjakauppa/product/show/8/tulossa/628/ril-266-2014-kalliopultitusohje

 

Väestönsuojien tekniset oppaat

Oppaat on toteutettu Sisäasianministeriön pelastusosaston toimeksiannostaja ohjauksessa. Oppaat ovat yhteistyössä tehneet:

  • Kirjoittajana ja sisällön päätoimittajana Kalliosuunnittelu Oy
  • LVIS-sisällön toimittajana Istakon Oy
  • Asiantuntijana ja kustantajana MTR ry

Väestönsuojien tekninen opas, osa 1: Kalliosuojien suunnittelu- ja rakentamisopas (2008)
(ISBN 978-951-96180-9-8). Painos loppu. Saatavana pdf-julkaisuna.

Väestönsuojien tekninen opas, osa 2: S3 luokan teräsbetonisuojan suunnittelu- ja rakentamisopas (2008)
(ISBN 978-952-670077-0-9). Painos loppu. Saatavana pdf-julkaisuna.

Kalliosuojien suunnittelu- ja rakentaminen (2016)
(ISBN 978-951-797-599-5), Julkaisija SPEK. Painos loppu. Saatavana pdf-julkaisuna.

 

Rock – Sound of Countless Opportunities -juhlajulkaisu

(ISBN 978-952-67077-1-6)

 

Kalliorakentamisen neljäs aalto

Ympäristövastuullinen maanalainen rakentaminen, suunnittelu ja toteutus

Painettu: ISBN 951-96180-1-5 WSOY, Porvoo 1997
Toimittajat: Kimmo Rönkä Jouko Ritola