Vuoden 2020 kokonaislouhintamäärä 1,4 miljoonaa kuutiota


| MTR:n tiedotteet

 

MTR on jälleen tehnyt vuotuisen louhintakuutioselvityksen. Kilpailulainsäädännöllisistä syistä selvitys on tehty ulkopuolisen konsultin toimesta kyselyllä hankkeiden tilaajien ja omistajien parissa vuodesta 2017 lähtien voimassaolleen käytännön mukaisesti. Viime vuosien tapaan kysely suunnattiin vain menneeseen aikaan ja tilastoinnissa tehtiin jaottelu kalliorakentamisen ja kaivosten valmistelevien töiden osalta.

 

Kalliorakentamisen louhintamäärät olivat vuonna 2020 noin 0,66 miljoonaa kuutiota eli hieman korkeammalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Kaivosteollisuuden louhintamääräksi kirjattiin noin 0,73 miljoonaa kuutiota. Vuoden kokonaislouhintamäärä oli 1,4 miljoona kuutiota. Kokonaislouhintamäärä on ollut laskussa vuodesta 2018 lähtien, johtuen kaivosteollisuuden peränajon vähentymisestä. Kalliorakentamisen louhintamäärä on pysynyt samalla tasaisella tasolla neljä vuotta peräkkäin vuosina 2017-2020.

 

Tilastoinnin kuvaajissa vuoden 2016 luvut puuttuvat. Kyseisenä vuonna ei tilastointia ole suoritettu johtuen uuden lain voimaatulon aiheuttaman tilastointitavan muutoksesta. Uusi tilastointitavan käyttöönotto aiheutti lukusarjaan välivuoden. 2010-2015 luvut on aikanaan kerätty eri menetelmällä perustuen louhintaurakoitsijoiden ilmoittamiin lukuihin, eikä erittelyä kalliorakentamiseen ja kaivosteollisuuteen ole silloin tehty. Näin ollen 2017-2020 luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia 2010-2015 lukuihin, vaikka kokonaislouhintamääriä lienee mahdollista vertailla suuruusluokkatasolla.

 

Louhintakuutiotilasto 2020