Vuoden 2019 kokonaislouhintamäärä 1,5 miljoonaa kuutiota


| MTR:n tiedotteet

MTR on jälleen tehnyt vuotuisen louhintakuutioselvityksen. Kilpailulainsäädännöllisistä syistä selvitys on tehty ulkopuolisen konsultin toimesta kyselyllä hankkeiden tilaajien ja omistajien parissa. Uudesta louhintakuutioiden toteutustavasta johtuen kysely suunnattiin jälleen vain menneeseen aikaan.

Tilastoinnissa tehtiin jaottelu siviilipuolen rakentamiseen (Civil Construction) ja vuoriteollisuuden kaivosten valmisteleviin töihin.

Siviilisrakentamisen louhintamäärät olivat vuonna 2019 noin 0,6 miljoonaa kuutiota eli hieman alhaisemmalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Kaivosteollisuuden louhintamääräksi kirjattiin noin 0,9 miljoonaa kuutiota. Vuoden kokonaislouhintamäärä oli 1,5 miljoona kuutiota, joka vastaa vuosikymmenen alkupuolen lukemia. Hyvästä kokonaislouhintamäärästä on kiittäminen kaivostoiminnan louhintaurakoita.

Louhintakuutiotilasto