Uusi kalliorakentamisen opintokokonaisuus Tampereen yliopistossa


| Alan ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset

Tampereen yliopisto ja Sitowise ovat kehittäneet yhdessä uutta kalliorakentamisen opintokokonaisuutta. Tavoitteena on innostaa alalle nuoria osaajia ja varmistaa maanalaisen kalliorakentamisen työelämälähtöinen koulutustarjonta tulevinakin vuosina.

Tähän asti kalliorakentamista on käsitelty Tampereen yliopistossa yhdellä perus- ja yhdellä syventävällä opintojaksolla. Uusi 20 opintopisteen sivuainekokonaisuus sisältää kaksi laajempaa kalliorakentamisen syventävää opintojaksoa ja niitä täydentäviä opintoja.

Uuden koulutuskokonaisuuden toivotaan lisäävän nuorten kiinnostusta kalliorakentamiseen, jossa on tarjolla yhteiskunnallisesti merkittävää työtä ja mielenkiintoisia työtehtäviä.

Sitowise: Uusi kalliorakentamisen opintokokonaisuus Tampereen yliopistossa antaa hyvät valmiudet työelämään

Tampereen yliopisto: Kalliorakentamisen 20 opintopisteen opintokokonaisuus