ITA Tunnelling Library

Tutustu ITA Tunnelling Library -sivustoon, jossa on tarjolla yli 1000 alan julkaisua. Hakutoiminnon avulla on mahdollista hakea kirjoja esimerkiksi aihealueittain tai asiasanalla.

 

Helsinki Urban Underground Spaces – Guidelines for visitors

 

Urban Underground Space – Helsinki – Sustainable Property Development in Helsinki

Author: Ilkka Vähäaho, City of Helsinki, Real Estate Department, Geotechnical Division

 

Alan kotimaisia ilmaisia julkaisuja:

Kalliotunnelin kalliotekninen suunnittelu, Väylä 2019

Selvitys kalliotunnelinkallioteknisestä suunnittelusta, Liikennevirasto 2018

Suihkuinjektointiohje, Liikennevirasto 2018

Maanalaista Enegiaa, Helsingin kaupunki 2017

Helsingin kaupungin maa- ja kallioperäyksikön julkaisuja

Väylän julkaisuja

Maanalaisten toimintojen yleinen turvallisuusselvitys, Helsingin kaupunki 2006

    • Maanalaisten toimintojen yleinen turvallisuusselvitys kertoo yleisluonteisella tavalla kalliorakenteiden mitoittamisesta, mutta ei sisällä velvoittavia määräyksiä tai ohjeita

 

Alan kotimaisia maksullisia julkaisuja:

Kalliosuojien suunnittelu ja rakentaminen, SPEK

Kaivos- ja louhintatekniikka, Opetushallitus

Kalliotilat (RT-kortti), Rakennustieto

    • Ohjekortti käsittelee kalliotilan suunnittelun ja toteutuksen tärkeimpiä lähtökohtia. Ohjekortissa käsitellään kalliotilojen suunnittelun erityispiirteitä, rakentamisen lupamenettelyä ja tilojen kallioteknistä mitoitusta. Lisäksi ohjekortissa esitellään erilaisia kalliotiloja. Ohjekortti ei sisällä velvoittavia määräyksiä tai ohjeita
    • Ohjekortti on vuodelta 1998 ja joiltain osin vanhentunut.

RIL154-1-1987 Tunneli ja kalliorakennus I

RIL154-2-1987 Tunneli- ja kalliorakennus II

RIL157-2-1990 Geomekaniikka

RIL169-1987 Kalliotilojen rakennusohjeet

RIL266-2014 Kalliopultitusohje

RIL213-1997 Kalliotilojen ilmastointilaitteiden käyttöohje

RIL233-2007 Maanalaisten tilojen paloturvallisuussuunnittelu

RIL207-2017 Geotekninen suunnittelu, Eurokoodi

RIL253-2010 Rakentamisen aiheuttamat tärinät

BY53-2006 Kallotilojen injektointiohje

BY63-2015 Ruiskubetonointiohje

 

Alan pohjoismaisia julkaisulinkkejä:

Norwegian Tunnelling Society

NGI Publications and Library

BeFo publikationer & forskningsrapporter

 

Videointeja:

Professor Ray Sterling: Worldwide Developments in Urban Underground Planning