Suomen Young Tunneller 2023 – 2024: Oskar van der Weij


| Alan ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset

MTR:n hallitus valitsi Oskar van der Weijn Suomen Young Tunneller -palkinnonsaajaksi! 27-vuotias Aalto-yliopiston Geoengineering-linjalta valmistunut diplomi-insinööri on toiminut kalliorakennesuunnittelijana vuodesta 2019 ja hänen erityisosaamisalueisiinsa kuuluvat kalliomekaaninen mallintaminen ja kalliorakennesuunnittelu.

”Yksi tärkeimmistä minua alalle vetävistä tekijöistä on syvä kiinnostukseni kaupunkiympäristöä kohtaan. Haluan kehittää sitä ja luoda ratkaisuja omien arvojeni mukaisesti, tärkeimpänä näistä tehokkuus, kestävyys ja viihtyisyys. Mielestäni maanalainen rakentaminen on tässä avainasemassa. Nykyisissä työtehtävissä kalliomekaanisena mallintajana ja kalliorakennesuunnittelijana pääsen vahvuuksieni eli insinöörille tyypillisten taitojen, kuten matemaattisen, tietoteknisen ja loogisen osaamisen kautta luomaan arvojeni mukaista rakennettua ympäristöä.”

 

Nykyään Oskar van der Weij on töissä Rockplanissa ja hän on uransa aikana ollut mukana useissa eri kokoluokan projekteissa.

”Urani alussa minut heitettiin suoraan syvään päätyyn, kun olin kesätöissä 2017 ja 2018 YIT:n palveluksessa Posivan loppusijoituslaitoksen louhintatyömaalla. Aloittaessani nykyisellä työnantajallani Rockplanissa työskentelin myös samaisen loppusijoituslaitosprojektin parissa. Aalto-yliopistosta valmistuin vuonna 2020, kun joulukuussa sain palautettua diplomityöni, joka käsitteli ydinjätteen loppusijoitusympäristössä tapahtuvien lämpöjännitysten vaikutusten simulointia kalliolujitukseen. Diplomityön myötä löysin oman kutsumukseni, ja nykyään teen työkseni paljon kalliomekaanista mallinnusta. Alalla riittää kysyntää; pääkaupunkiseudun tiiviin maanalaisen rakennetun ympäristön takia useassa rakennusprojektissa joudutaan tutkimaan nykyään maanpäällisen rakentamisen vaikutuksia maanalaisiin tiloihin. Itse olen ollut mukana muun muassa useassa Länsimetron päälle tulevan rakennushankkeen suunnittelussa, suurimpana näistä Kivenlahden metrokeskus.

Työssäni arvostan myös sen vaihtelevaa luonnetta. Simulointityön lisäksi toimin kalliorakennesuunnittelijana, missä vastaan on tullut vaihtelevia kalliorakennusprojekteja niin maanpäällä kuin -alla. Lisäksi työssäni olen päässyt hyödyntämään moderneja suunnittelutyökaluja kuten drone-kuvausta, fotogrammetrista- ja tietomallinnusta. Osaamistani olen päässyt hyödyntämään muun muassa Mt132 Klaukkalan ohikulkutien avoleikkausten lujitussuunnittelussa ja Keilaniemen BEAM hybridirakennuksen louhintasuunnittelussa. Maanalaisista projekteista olen ollut mukana Rautatientorin metroaseman uusien palo-ovien kalliorakennesuunnittelussa ja Meilahden sairaalan maanalaistentilojen peruskorjaushankkeessa”

Oskar van der Weij on ollut mukana käynnistämässä kalliorakentajien yhteistä nuorisotoimintaa Suomessa.

”Koen tärkeäksi, että Suomen sisällä tapahtuu koordinoitua yhteistyötä alan nuorison kesken, jotta tietotaitoa saadaan levitettyä. Tämän lisäksi kansainvälinen yhteistyö ja tiedonvaihto ovat mielestäni avainasemassa maanalaisten tilojen suunnittelu- ja rakennustyön kehittämisessä Suomessa. Kaupunkiympäristön tiivistyessä Suomessa tullaan suunnittelemaan maanalaisia rakennuskohteita yhä haastavimpiin ympäristöihin, ja tällä saralla voidaan ottaa oppia ulkomaisista periaatteista ja käytännöistä.”

Oskar van der Weij osallistuu Young Tunneller -tunnustuspalkintokaudellaan 2023-2024 ITA:n Young Member Group -toimintaan ja edustaa Suomen nuorta kalliorakennussukupolvea World Tunnel Congress WTC -tapahtumassa Ateenassa keväällä 2023.