Opiskelijastipendit 2018 haussa


| MTR:n tiedotteet

stipendit

Hallitus julisti MTR:n vuoden 2018 apurahat haettavaksi seuraavasti:

  • hakuaika 17. tammikuuta – 25. helmikuuta 2018
  • hakemusten viimeinen jättöpäivä 25.2.2018
  • jaetaan 3-4 apurahaa
  • á 500 euroa
  • hakijan opintopistemäärä vähintään 120 op
  • valintakriteereinä painotetaan alan opintoja ja opintomenestystä, työkokemusta sekä aktiivisuutta mm. luottamustoimissa
  • päätökset stipendien saajista tehdään 14.3.2018 hallituksen kokouksessa ja hakijoille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti
  • opiskelija voi opiskeluaikanaan saada MTR:n stipendin vain kerran.

Apurahat suunnataan maanalaisten tilojen suunnittelua ja rakentamista opiskeleville opiskelijoille niin yliopistoissa kuin korkeakouluissa (myös amk).

Täytä oheinen hakulomake linkin takaa ja toimita hakemuksen liitteet (CV ja opintorekisteriote) sähköisesti osoitteella pia.vasko(at)ril.fi.

Myöhästyneitä tai puutteellisesti täytettyjä (esim. liitteiden toimitus uupuu) hakemuksia emme pysty käsittelemään.

MTR Opiskelijastipendit 2018 -hakulomake