Opiskelija: Apurahat haettavissa


| MTR:n tiedotteet

Oletko innostunut maanalaisten tilojen suunnittelusta ja rakentamisesta? Oletko alaa opiskeleva? Tunnetko pärjänneesi opinnoissasi ja esimerkiksi alan kesätöissä?

Jos vastasit kyllä, pistäthän hakemusta tulemaan!

Jos vastasit ei, mutta tiedät sopivan kaverin, vinkkaa eteenpäin!

 

MTR:n vuoden 2020 stipendit alan opiskelijoille on haettavissa seuraavasti:

  • hakuaika 1. tammikuuta – 21. helmikuuta 2020
  • hakemusten viimeinen jättöpäivä 21.2.2020
  • jaetaan 3-4 apurahaa
  • yksittäisen apurahan suuruus 500 euroa
  • hakijan opintopistemäärän tulee olla vähintään 120 op
  • päätökset stipendien saajista tehdään 6.3.2020 hallituksen kokouksessa ja hakijoille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti sähköpostilla
  • opiskelija voi opiskeluaikanaan saada MTR:n stipendin vain kerran.

Apurahat suunnataan maanalaisten tilojen suunnittelua ja rakentamista opiskeleville opiskelijoille niin yliopistoissa kuin korkeakouluissa (myös amk).

Täytä oheinen hakulomake linkin takaa ja toimita hakemuksen liitteet (CV ja opintorekisteriote) sähköisesti osoitteella pia.vasko(at)ril.fi.

Myöhästyneitä tai puutteellisesti täytettyjä (esim. liitteiden toimitus uupuu) hakemuksia emme pysty käsittelemään.

MTR Opiskelijastipendit 2020 -hakulomake