Oletko sinä Young Tunneller 2021-2022? Hae palkintoa!


| MTR:n tiedotteet

Oletko juuri SINÄ Suomen Young Tunneller 2021-2022? Miksipä ei – vai mitä? MTR:n hallitus nimeää hakemuksesta yhden henkilön Suomen Young Tunneller -tunnustuspalkinnonsaajaksi.

 

Mikä on Young Tunneller?

Young Tunneller -hakijan tulee olla alle 35-vuotias – se on ikämäärite kansainvälisen kattojärjestön ITAn Young Tunneller Groupin edustajalle. Hakijan tulee olla valmistunut tai opintojen lopputyövaiheessa (amk tai DI). Valintakriteereinä voidaan painottaa esimerkiksi alan opintoja ja opintomenestystä, työkokemusta sekä aktivisuutta mm. luottamustoimissa.

Young Tunneller sitoutuu:

  • Toimimaan MTR:n Young Tunneller -yhteyshenkilönä 2021 ja 2022
    • Kehittämään alan suomalaista nuorjäsentoimintaa nuorten omista lähtökohdista yhdessä Kalliomekaniikkatoimikunnan kanssa
  • Osallistumaan World Tunnel Congress WTC-tapahtumaan huhtikuussa 2022 Kööpenhaminassa (n. 6 päivää)
  • Osallistumaan mainitun konferenssin oheisohjelmaan; mm. Young Member Group -tapaamiseen sekä Nordic Forumiin
  • Yhteydenpitoon ITA:n Young Member Groupin kanssa.

MTR korvaa apurahana WTC-konferenssin ilmoittautumismaksun sekä matkakulut (lento, hotelli ja siirtymät lentokentälle/ltä).

Hakija voi saada MTR:n Young Tunneller -palkinnon vain kerran.

 

Haku

Vapaamuotoisen hakemuksen viimeinen jättöpäivä on sunnuntai 28.2.2021.

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan sihteerille osoitteella pia.vasko@ril.fi.

Voit hakemuksessasi tuoda esille muun muassa:

  • miksi sinut pitäisi valita Young Tunneller -tunnustuksen saajaksi?
  • miksi olet kiinnostunut alasta?
  • miten olet osoittanut/osoitat kiinnostusta alalle (esim. opinnot, työkokemus, luottamustoimet)?
  • mahdollisina hakemusliitteinä CV ja opintorekisteriote

Päätös palkinnonsaajasta tehdään hallituksen kokouksessa maaliskuussa 2021 ja päätöksestä ilmoitetaan sähköpostitse.

Tunnustuspalkinnon saaja julkistetaan MTR:n vuosikokouksessa huhtikuussa 2021.

 

Young Tunneller 2019: Max Pihlström