Oletko sinä Young Tunneller 2023-2024? Hae tunnustuspalkintoa!


| MTR:n tiedotteet

Oletko juuri SINÄ Suomen Young Tunneller 2023-2024? Miksipä ei – vai mitä? MTR:n hallitus nimeää hakemuksesta yhden henkilön Suomen Young Tunneller -tunnustuspalkinnonsaajaksi.

 

Mikä on Young Tunneller?

Young Tunneller -tunnustuspalkinnon hakijan tulee olla alle 35-vuotias – se on ikämäärite kansainvälisen kattojärjestön ITAn Young Tunneller Groupin edustajalle. Hakijan tulee olla valmistunut tai opintojen lopputyövaiheessa (amk tai DI). Valintakriteereinä voidaan painottaa esimerkiksi alan opintoja ja opintomenestystä, työkokemusta sekä aktivisuutta mm. luottamustoimissa.

Young Tunneller sitoutuu:

  • Toimimaan MTR:n Young Tunneller -yhteyshenkilönä 2023 ja 2024
    • Kehittämään alan suomalaista nuorjäsentoimintaa nuorten omista lähtökohdista yhdessä aiempien Young Tunneller -palkittujen Jari Paajasen ja Max Pihlströmin sekä Kalliomekaniikkatoimikunnan kanssa
  • Osallistumaan World Tunnel Congress WTC -tapahtumaan 12.-18.5.2023 Ateenassa (noin 6 päivää yhteensä)
  • Osallistumaan mainitun konferenssin oheisohjelmaan; mm. Young Member Group -tapaamiseen sekä Nordic Forumiin
  • Yhteydenpitoon ITA:n Young Member Groupin kanssa.

 

Jari Paajanen, Young Tunneller 2021-2022:

”Young Tunneller edustaa Suomea alan kansainvälisen järjestön ITA:n Young Member -kokouksissa ja -tilaisuuksissa. Osallistuin mm. WTC-kongressiin Kööpenhaminassa syksyllä 2022 sekä kaksi kertaa World Tunnel Day -tapahtumaan, joka järjestetään vuosittain joulukuussa.

Suomessa Young Tunnellerin tehtäviin kuuluu edistää ja kehittää alan kotimaista nuorten yhteistoimintaa eteenpäin. Kuluneena vuonna saimme toiminnan käyntiin ekskursiopäivän sekä pikkujoulujen merkeissä. Ensi vuoden suunnittelu on käynnissä ja uuden Young Tunnellerin odotetaan ottavan vetovastuun ryhmän toiminnan eteenpäin viemiseksi.”

 

MTR korvaa apurahana WTC-konferenssin ilmoittautumismaksun sekä matkakulut (lento, hotelli ja siirtymät lentokentälle/ltä).

Hakija voi saada MTR:n Young Tunneller -palkinnon vain kerran.

 

Haku

Hakuaika on 1.1. – 28.2.2023. Vapaamuotoisen hakemuksen viimeinen jättöpäivä on 28.2.2023.

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan sihteerille osoitteella pia.vasko@ril.fi.

Voit hakemuksessasi tuoda esille muun muassa:

  • miksi sinut pitäisi valita Young Tunneller -tunnustuksen saajaksi?
  • miksi olet kiinnostunut alasta?
  • miten olet osoittanut/osoitat kiinnostusta alalle (esim. opinnot, työkokemus, luottamustoimet)?
  • mahdollisina hakemusliitteinä CV ja opintorekisteriote

Päätös palkinnonsaajasta tehdään hallituksen kokouksessa maaliskuussa 2023 ja päätöksestä ilmoitetaan sähköpostitse.

Tunnustuspalkinnon saaja julkistetaan MTR:n vuosikokouksessa huhtikuussa 2023.

 

Young Tunneller 2021-2022: Jari Paajanen

Young Tunneller 2019-2020: Max Pihlström