Oletko sinä Suomen Young Tunneller? Hae palkintoa!


| MTR:n tiedotteet

Oletko juuri SINÄ Suomen Young Tunneller? Miksipä ei – vai mitä? MTR:n hallitus nimeää hakemuksesta yhden henkilön Suomen Young Tunneller -palkinnonsaajaksi.

Mikä on Young Tunneller?

Young Tunneller -hakijan tulee olla alle 35-vuotias – se on ikämäärite kansainvälisen kattojärjestön ITAn Young Tunneller Groupin edustajalle. Hakijan tulee olla valmistunut tai opintojen lopputyövaiheessa (amk tai DI). Valintakriteereinä voidaan painottaa esimerkiksi alan opintoja ja opintomenestystä, työkokemusta sekä aktivisuutta mm. luottamustoimissa.

Young Tunneller sitoutuu:

  • osallistumaan World Tunnel Congress WTC-tapahtumaan 5. – 8.5.2019 Napolissa
  • osallistumaan mainitun konferenssin oheisohjelmaan; mm. Nordic Forumiin sekä Young Member Group -tapaamiseen
  • kirjoittamaan lyhyen matkaraportin
  • toimimaan luottamustehtävässä MTR:n Young Tunneller -yhteyshenkilönä seuraavat 2 vuotta

MTR korvaa apurahana WTC-konferenssin ilmoittautumismaksun sekä matkakulut (lento, hotelli ja siirtymät lentokentälle/ltä).

Hakija voi saada MTR:n Young Tunneller -palkinnon vain kerran.

 

Haku

Hakuaika on 1. – 31.1.2019. Vapaamuotoisen hakemuksen viimeinen jättöpäivä on siis torstai 31.1.2019.

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan sihteerille osoitteella pia.vasko@ril.fi.

Voit hakemuksessasi tuoda esille muun muassa:

  • miksi sinut pitäisi valita Young Tunnelleriksi?
  • miksi olet kiinnostunut alasta?
  • miten olet osoittanut/osoitat kiinnostusta alalle (esim. opinnot, työkokemus, luottamustoimet)?
  • mahdollisina hakemusliitteinä CV ja opintorekisteriote

Päätös palkinnonsaajasta tehdään hallituksen kokouksessa 5.2.2019 ja päätöksestä ilmoitetaan sähköpostitse.