MTR on esittänyt huolen energiakaivojen määrän kasvun vaikutuksesta maanalaisen rakentamiseen


| MTR:n tiedotteet

Yleisesti asetettujen hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttaminen edellyttää radikaalia satsausta uusiutuviin energialähteisiin. Helsingin kaupunki on tunnistanut maalämmön yhdeksi potentiaalisista keinoista lämmitysenergian tarpeen tyydyttämiseksi.

Maalämpökaivot yleisillä alueilla Helsingissä, Kaupunkiympäristön julkaisuja 2021:20 (ohjeluonnos) valmistui syksyllä 2021. Ohjeeseen on kirjattu perusteet ja ehdot, joiden puitteissa maalämpökaivoja voidaan toteuttaa myös yleisille alueille ja se, minkälaisia selvityksiä hakijalta edellytetään. Lisäksi ohje sisältää esimerkkejä suunnitelmista, kun maalämpöjärjestelmiä sijoitetaan viheralueille ja liikennealueille. Ohjeessa otetaan kantaa myös sopimuskäytäntöihin, käyttökorvauksiin ja irtisanomisehtoihin.

Sysäyksen ohjeen laatimiselle antoi Helsingin kaupunkiympäristölautakunta, joka kokouksessaan 29.6.2021 kehotti laatimaan ohjeen energiakaivojen sijoittamiseksi yleisille alueille tarvittavine sopimusmalleineen sekä tuomaan ohjeen päätettäväksi tammikuun 2022 loppuun mennessä.

MTR antoi lausuntonsa osaksi toivottua laajaa keskustelua. Lausunnossaan MTR esitti huolensa energiakaivojen määrän kasvun vaikutuksesta maanalaiseen rakentamiseen tulevaisuudessa.

MTR:n lausunto koskien ohjeluonnosta