Maanalaiset louhintakuutiot tilastoitu vuosilta 2017-2018


| MTR:n tiedotteet

MTR:n on muutaman vuoden tauon jälkeen tehnyt louhintakuutioselvityksen. Kilpailulainsäädännöllisistä syistä selvitys on tehty ulkopuolisen konsultin toimesta kyselyllä hankkeiden tilaajien ja omistajien parissa. Edellinen selvitys oli vuodelta 2015 ja tällä kertaa tehdyllä selvityksellä ulotimme tilastoinnin kahdelle menneelle vuodelle, jolloin vuosi 2016 jäi tilastoimatta. Uudesta louhintakuutioiden toteutustavasta johtuen kysely suunnataan vain menneeseen aikaan.

Tilastoinnissa tehtiin jaottelu siviilipuolen rakentamiseen (Civil Construction) ja vuoriteollisuuden kaivosten valmisteleviin töihin.

Kahden edellisen vuoden eli 2017-2018 osalta siviilirakentaminen on alhaisemmalla tasolla kuin vuosikymmenen alkupuolella. Vuoden 2018 osalta siviilirakentamisen louhinta oli noin 0,7 miljoonaa kuutiota. Kun huomioidaan vuoriteollisuuden tunnelilouhinta, kokonaismaanalaisten tilojen louhinta on saavuttanut vuosikymmenen ennätystason sen ollessa yli 1,8 miljoonaa kuutiota.

Tutustu louhintakuutiotilastointiin tästä

Käynnissä olevista ja tulevaisuuden hankkeista on tehty erilliset koosteet: