Lausunnolla Kalliorakennussuunnittelun tehtäväluettelo KAT 18


| MTR:n tiedotteet

RT-/ Infra-ohje-ehdotus

Kalliorakennussuunnittelun tehtäväluettelo KAT 18

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausunto ehdotuksesta kalliorakennussuunnittelun tehtäväluetteloksi. Tämä tehtäväluettelo esittää kalliorakennuskohteen kalliorakenne- ja kalliorakennussuunnittelun sisällön ja laajuuden määrittelyn. Kalliorakennuskohteilla tai -hankkeilla tarkoitetaan tässä yhteydessä maanalaisia kalliorakennuksia ja -tiloja sekä kalliotunneleita sekä rakennusten kalliokaivantoja, avoleikkauksia ja muita avolouhintakohteita.

Lausunnoissa pyydetään keskittymään ohjeen asiasisältöön.

Lausunnon voi toimittaa sähköpostitse tai postitse. Viimeinen palautuspäivä on perjantai 8.12.2017.

 

Lausuntoaineisto