Kalliorakentamisen louhintamäärät aallonpohjassa


| MTR:n tiedotteet

MTR on jälleen tehnyt vuotuisen louhintakuutioselvityksen. Kilpailulainsäädännöllisistä syistä selvitys on tehty ulkopuolisen konsultin toimesta kyselyllä hankkeiden tilaajien ja omistajien parissa. Viime vuosien tapaan kysely suunnattiin vain menneeseen aikaan ja tilastoinnissa tehtiin jaottelu kalliorakentamisen ja kaivosten valmistelevien töiden osalta.

 

Kalliorakentamisen louhintamäärät olivat vuonna 2021 noin 0,40 miljoonaa kuutiota, mikä on 40 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2016 tehdystä tilastointivan muuttumisesta huolimatta voidaan sanoa, että kalliorakentamisen louhinnat olivat viime vuonna aallonpohjalla yli kymmenen vuoden mittaushistoriassa. Kaivosteollisuuden louhintamääräksi kirjattiin noin 0,48 miljoonaa kuutiota, mikä on 35 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2021 kokonaislouhintamäärä jäi 0,89 miljoonaan kuution ja pudotusta vuoden takaisesta oli yli 0,52 miljoonaa kuutiota. Uusien, isojen julkisuudessa esillä olleiden hankesuunnitelmien toteutuessa näemme tulevaisuudessa toivottavasti louhintamäärien toipumista vähintään vuosikymmenen keskimääräiseen tasoon.

 

Tilastoinnin kuvaajissa vuoden 2016 luvut puuttuvat. Kyseisenä vuonna ei tilastointia ole suoritettu johtuen uuden lain voimaatulon aiheuttaman tilastointitavan muutoksesta. Uusi tilastointitavan käyttöönotto aiheutti lukusarjaan välivuoden. 2010-2015 luvut on aikanaan kerätty eri menetelmällä perustuen louhintaurakoitsijoiden ilmoittamiin lukuihin, eikä erittelyä kalliorakentamiseen ja kaivosteollisuuteen ole silloin tehty. Näin ollen 2017-2020 luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia 2010-2015 lukuihin, vaikka kokonaislouhintamääriä lienee mahdollista vertailla suuruusluokkatasolla.

 

Louhintakuutiotilastointi 2021