Maanalaiset kalliolouhintamäärät jatkoivat supistumistaan 2022, valoa tunnelin päässä?


| Alan ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset

Kalliorakentamisen maanalaiset louhintamäärät olivat vuonna 2022 noin kuusikymmentätuhatta kuutiota. Tämä on 85 % vähemmän kuin edellisenä vuonna – vuonna 2021, jolloin uskoimme olevamme aallonpohjassa. Suuruusluokaltaan merkittäviä hankkeita ei ollut vuonna 2022 louhintavaiheessa.

Vaikka vuosina 2023 ja 2024 nähdäänkin louhintamäärien maltillista kasvua jo käynnissä olevien hankkeiden ansiosta, merkittävää projektikentän piristymistä on todennäköisesti tiedossa vasta hieman pidemmällä tähtäimellä. Synkästä kuluneesta vuodesta huolimatta hankesuunnittelukenttä on varsin aktiivinen.

Kaivosteollisuuden maanalaiseksi louhintamääräksi (poislukien tuotantolouhinta) kirjattiin noin 0,46 miljoonaa kuutiota, mikä on noudattelee noin edellisen vuoden lukemia. Vuoden 2022 kokonaislouhintamääräksi muodostuu näin ollen hieman yli 0,55 miljoonaa kuutiota, jossa laskua vuoden takaisesta oli noin 0,34 miljoonaa kuutiota kaivoslouhinnan tasaisuuteen nojautuen.

 

Louhintakuutiot 2022

 

Kilpailulainsäädännöllisistä syistä MTR:n kalliolouhintamääräselvitys tehtiin ulkopuolisen konsultin toimesta kyselyllä hankkeiden tilaajien ja omistajien parissa. Kysely suunnattiin vain menneeseen aikaan ja tilastoinnissa tehtiin jaottelu kalliorakentamisen ja kaivosten valmistelevien töiden osalta.

Tilastoinnin kuvaajissa vuoden 2016 luvut puuttuvat. Kyseisenä vuonna ei tilastointia ole suoritettu johtuen uuden lain voimaatulon aiheuttaman tilastointitavan muutoksesta. Uusi tilastointitavan käyttöönotto aiheutti lukusarjaan välivuoden. 2010-2015 luvut on aikanaan kerätty eri menetelmällä perustuen louhintaurakoitsijoiden ilmoittamiin lukuihin, eikä erittelyä kalliorakentamiseen ja kaivosteollisuuteen ole silloin tehty. Näin ollen 2017-2020 luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia 2010-2015 lukuihin, vaikka kokonaislouhintamääriä lienee mahdollista vertailla suuruusluokkatasolla.