Nousua aallonpohjasta – maanalaiset kalliolouhintamäärät julkaistu


| Alan ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset

Kalliorakentamisen maanalaiset louhintamäärät Suomessa olivat vuonna 2023 noin 166 000 kuutiota. Määrä on lähes kolminkertaistunut aallonpohjavuodesta 2022, ollen silti edelleen vaatimaton useamman vuoden seurantajakson lukuihin verrattuna. Suuruusluokaltaan merkittävien hankkeiden määrä oli vuonna 2023 edelleen vähäinen.

Kaivosteollisuuden maanalaiseksi louhintamääräksi (pois lukien tuotantolouhinta) kirjattiin noin 434 000 kuutiota, mikä tuo hieman laskua edellisestä vuodesta.

Vuoden 2023 kokonaislouhintamääräksi muodostuu näin ollen 600 000 kuutiota, joka on kokonaisuutena noin 50 000 kuutiota edellistä vuotta 2022 enemmän. 

Vuodesta 2024 alkaen nähtäneen louhintamäärissä kasvua yksittäisten suurten hankkeiden ansiosta ja aktiivisen hankesuunnittelukentän vuoksi kasvun tie jatkunee hieman pidemmälläkin tähtäimellä.

 

Louhintakuutiot 2023

 

Kilpailulainsäädännöllisistä syistä MTR:n kalliolouhintamääräselvitys tehtiin ulkopuolisen konsultin toimesta kyselyllä hankkeiden tilaajien ja omistajien parissa. Kysely suunnattiin vain menneeseen aikaan ja tilastoinnissa tehtiin jaottelu kalliorakentamisen ja kaivosten valmistelevien töiden osalta.

Tilastoinnin kuvaajissa vuoden 2016 luvut puuttuvat. Kyseisenä vuonna ei tilastointia ole suoritettu johtuen uuden lain voimaantulon aiheuttamasta tilastointitavan muutoksesta. Uuden tilastointitavan käyttöönotto aiheutti lukusarjaan välivuoden. 2010-2015 luvut on aikanaan kerätty eri menetelmällä perustuen louhintaurakoitsijoiden ilmoittamiin lukuihin, eikä erittelyä kalliorakentamiseen ja kaivosteollisuuteen ole silloin tehty. Näin ollen 2017-2020 luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia 2010-2015 lukuihin, vaikka kokonaislouhintamääriä lienee mahdollista vertailla suuruusluokkatasolla.