Helsinkiin laaditaan uutta maanalaista yleiskaavaa – kommentoi kaavaluonnosta


| Alan ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset

Helsinkiin laaditaan uutta maanalaista yleiskaavaa. Maanalaisella yleiskaavalla varataan kallioperästä tilat kaupungin toimivuuden kannalta tärkeimmille tiloille ja tunneleille. Kaava sisältää esimerkiksi vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja kaupan tilavarauksia. Lisäksi työssä on tarkasteltu erikseen maanalaista kävely-ympäristöä ja maalämpöä.

Nykyisen, vuonna 2011 voimaan tulleen kaavan uusiminen on tarpeen, sillä osa siinä esitetyistä tilavarauksista on jo vanhentunut ja uusia tilantarpeita on noussut esiin.

Helsingin yleiskaava (2016) ohjaa kohti tiiviimpää kaupunkia, ja kaupungin kasvu tuo paineita siirtää maanpäällisiä toimintoja maan alle sekä hyödyntämään maanalaisia tiloja entistä tehokkaammin. Uudessa maanalaisessa yleiskaavassa pyritään lisäämään maanalaisten tilojen monipuolista käyttöä, parantamaan kalliotilojen suunnitelmallista hyödyntämistä sekä sovittamaan yhteen erilaisia toimintoja keskenään.

Uuden maanalaisen yleiskaavan valmistelu aloitettiin vuonna 2017. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kaavaluonnoksen toukokuussa 2020. Luonnoksen pohjalta valmistellaan kaavaehdotus, joka tulee lautakunnan käsittelyyn vuoden 2021 aikana. Lopullisen päätöksen kaavasta tekee kaupunginvaltuusto.

Maanalaiseen yleiskaavaan merkitään vain merkittävimmät maanalaiset hankkeet. Maanalaisia hankkeita voidaan toteuttaa myös asemakaavan perusteella.

Tutustu kaavan luonnokseen ja kerro siitä mielipiteesi

Suunnitelmat ja asiakirjat