Helsingin maanalaisen yleiskaavan muutos on vireillä


| MTR:n tiedotteet

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan Helsingin maanalaisenyleiskaavan muutosta. Suunnittelualueena on koko kaupunki.

Helsingin ensimmäinen maanalainen yleiskaava tuli voimaan vuonna 2011 ja on oikeusvaikutteinen. Vuonna 2017 aloitettiin uuden maanalaisen yleiskaavan valmistelu, joka tulee tukemaan valmistunutta Helsingin uutta yleiskaavaa sekä kaupungin strategiaa. Tavoitteena on varautua maankäytön kasvamisen myötä tulevaan maanalaisten toimintojen tarpeeseen ja monipuoliseen hyödyntämiseen. Maanalainen yleiskaava huomioi jo rakennetut maanalaiset tilat ja turvaa yhteiskunnalle elintärkeiden uusien hankkeiden tilavaraukset. Huomioidaan kaupunkirakenteen tiivistymisen myötä maan alle sijoittuvien toimintojen edellyttämät uudet tilavaraukset. Suunnitteluperiaatteet on hyväksytetty kaupunkisuunnittelulautakunnassa vuoden 2017 keväällä. Maanalainen yleiskaavaluonnos pyritään viemään lautakuntakäsittelyyn vuoden 2018 ja ehdotus vuoden 2019 aikana.

 

Lue lisää yleiskaavan muutoksesta Helsingin kaupungin sivuilta

Helsingin maanalainen yleiskaava