Itäkeskuksen uimahalli


| Kotimaisia hankkeita

Pääkaupunkiseudun suosituimpia liikuntatiloja on Itäkeskuksen uimahalli. Uimahalli on louhittu maan alle kallioon ja siinä on tiloja kahdessa kerroksessa. Halli otettiin käyttöön vuonna 1993. Hallissa on tiloja kahdessa kerroksessa ja sinne mahtuu kerralla noin 1000 kävijää. 50 metrin allas on jaettavissa kahdeksi noin 25 metrin altaaksi. Uimahalli on myös muutettavissa 3 800 hengen väestönsuojaksi.

Suunnittelussa tärkeinä lähtökohtina olivat pohjaratkaisun toiminnallisuus, tarkkaan valitut materiaalit, tehokas ilmanvaihto ja epäsuora valaistus. Epäsuora valaistus heijastuu valkoisesta katosta tuoden ilmavan tilan tunnelman.

Pääallashallin jännemitta on 24,2 metriä. Muiden tilojen jännemitta vaihtelee 10 – 18 metrin välillä. Tilojen korkeudet vaihtelevat 6 – 18 metrin välillä.

Itäkeskus spa_1_700[1]whirlpool2_700[1]