Finest Bay Area: Rautatietunnelin ympäristövaikutusten arviointi


| Alan ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset

Merenalainen rautatietunneli mahdollistaa junaliikenteen Suomen ja Viron välillä.

Keväällä 2018 aloitettiin hankkeen esisuunnittelu sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely, jossa arvioidaan vaihtoehtoisten toteutuskonseptien ympäristövaikutukset.

YVA-menettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arvioinia ja arvioinnin yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Samalla tavoitteena on lisätä kansalaisten ja muiden sidosryhmien tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä lain mukaisessa arviointimenettelyssä hankesuunnittelun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vaihtoehtojen ollessa vielä avoimia. Varsinainen ympäristövaikutusten arviointin tehdään vuoden 2019 aikana ja saada YVA-menettely päätökseen vuoden 2020 alussa. Ympäristövaikutusten arvioinnin lisäksi hanke edellyttää erillisiä kaavamenettelyjä sekä erilaisia lupia.

 

Lue lisää esitteestä

Tutustu hankkeen sivuihin