MTR:n vuosikokous


| MTR ry:n tapahtumat

KUTSU

Maanalaisten tilojen rakentamisyhdistys MTR ry:n vuosikokoukseen

Aika: torstai 13.4.2023 klo 12.00

Paikka: Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11, 00170 Helsinki

(tai kokoontumisen estyessä Säätytalolla korvaavassa sijainnissa tai Teamsilla)

Paikka: Hotel Arthurin Juhlatila (Vuorikatu 17 A, Helsinki) HUOM! Paikka vaihtunut!

 

 

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
 5. Hallituksen kertomus vuoden 2022 toiminnasta sekä mainitun vuo­den tilinpäätös ja tilin­tar­kas­tajien lausunto
 6. Tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2022 sekä tili- ja vastuuvapau­den myöntä­minen halli­tuksen jäsenille
 7. Jäsenmaksuperusteet
 8. Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvioesitys vuodelle 2023
 9. Jäsenten valinta yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle
 10. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
 11. Muut asiat
  • Evästyskeskustelu

 

Tervetuloa!

MTR:n hallitus

 

Ilmoittautuminen viimeistään ke 5.4.2023 linkin kautta.

Kokouksen yhteydessä järjestetään MTR-päivä! Katso lisää!