MTR:n Vuosikokous ja Wappuhulinat, Helsinki


| MTR ry:n tapahtumat

KUTSU: Tervetuloa MTR:n vuosikokoukseen ja Wappuhulinoihin!

Aika: Wappuaatto, tiistai 30.4.2019 klo 9.30

Paikka: Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11, Helsinki

Ohjelma:

 • klo 9.30 – 10.30 Vuosikokous
 • klo 10.30 – 11.00 Suomenlinnan huoltotunnelin allilanssihanke, projektipäällikkö Satu Tammilehto-Hänninen, YIT
 • klo 11.00 – 12.00 Wappuhulinat

Vuosikokouksen esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
 5. Hallituksen kertomus vuoden 2018 toiminnasta sekä mainitun vuo¬den tilinpäätös ja tilin¬tar¬kas¬tajien lausunto
 6. Tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2018 sekä tili- ja vastuuvapau¬den myöntä-minen halli¬tuksen jäsenille
 7. Jäsenmaksuperusteet
 8. Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvioesitys vuodelle 2019
 9. Jäsenten valinta yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle
 10. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
 11. Muut asiat
  • Evästyskeskustelu

Ennakkoilmoittautuminen viimeistään 24.4.2019 linkin kautta

MAANALAISTEN TILOJEN RAKENTAMISYHDISTYS MTR RY

Hallitus

 

Ps1. Pakollinen asu: vappuhattu tai muu asukoriste.

Ps2. Vuosikokousmateriaalin löydät MTR:n kotisivuilta www.mtry.fi 24.4.2019 lukien (jäsenistön exranet)