MTR:n vuosikokous


| MTR ry:n tapahtumat

KUTSU

Maanalaisten tilojen rakentamisyhdistys MTR ry:n vuosikokoukseen

Aika:   tiistaina 10.4.2018 klo 12.00

Paikka:  Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11, Helsinki

 

Esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

5. Hallituksen kertomus vuoden 2017 toiminnasta sekä mainitun vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2017 sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

7. Jäsenmaksuperusteet

8. Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvioesitys vuodelle 2018

9.  Jäsenten valinta yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

10.  Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

11.  Muut asiat

  • Evästyskeskustelu

 

MAANALAISTEN TILOJEN RAKENTAMISYHDISTYS MTR RY

Hallitus

 

Vuosikokousmateriaalin löydät MTR:n kotisivuilta 4.4.2018 lukien www.mtry.fi kohdasta ”Jäsenille”