MTR ry:n vuosikokous, Helsinki


| MTR ry:n tapahtumat

annual-meeting


KUTSU YHDISTYKSEN JÄSENILLE

Maanalaisten tilojen rakentamisyhdistys MTR:n vuosikokoukseen

Aika: tiistaina 25.4.2017 klo 12.00
Paikka: Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11, Helsinki

 

ESITYSLISTA
 1. Kokouksen avaus
 2. Puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
 5. Hallituksen toimintakertomus vuoden 2016 toiminnasta sekä mainitun vuo­den tilinpäätös ja tilin­tar­kas­tajien lausunto
 6. Tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2016 sekä tili- ja vastuuvapau­den myöntä­minen halli­tuksen jäsenille
 7. Jäsenmaksuperusteet
 8. Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvioesitys vuodelle 2017
 9. Jäsenten valinta yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle
 10. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
 11.  Muut asiat
  • Evästyskeskustelu

 

MAANALAISTEN TILOJEN RAKENTAMISYHDISTYS RY

Hallitus

 

***

Virallinen vuosikokouskutsu on toimitettu jäsenistölle 10.2.2017.

Kevätkokouksen liitemateriaali tallennetaan jäsenistön sivuille 10.4.2017 etukäteen tutustuttavaksi.