Helsingin jännittävä maanalainen maailma esitteenä omatoimikävijälle


| MTR:n tiedotteet

Helsingin kaupungin maa- ja kallioperäyksikkö on julkaissut esitteen kaupungin maanalaisesta maailmasta ja esite on vapaasti kaikkien käytettävissä. Helsingin maanalaiset tilat ovat kasvavan kansainvälisen mielenkiinnon kohteena. Kaupungin edustajat saavat vierailupyyntöjä eri kohteisiin lähes päivittäin. Samaan aikaan maanalaisten tilojen ja erityisesti teknisten tunneleiden turvamääräykset ovat tiukentuneet huomattavasti aikaisemmista vuosista.

 

Helsingin kaupungin mahdollisuudet vierailujen järjestämiseen ovat rajalliset. Uuden esitteen avulla vierailijat voivat kuitenkin tehdä omatoimisia tutustumiskäyntejä maanalaisiin tiloihin, lähettää vierailupyyntöjä suoraan maanalaisten tilojen operoijille/omistajille sekä saada etukäteen tietoa maanalaisista kohteista sekä niihin liittyvistä käytännöistä.

 

Esite sisältää tietoa:

  • maanalaisesta Helsingistä yleisesti
  • kohteista, joihin voi tutustua omin päin
  • kohteista, joihin tutustuminen edellyttää lupaa tilan operaattorilta/omistajalta sekä lomakkeen, jonka vierailupyynnön tekijän tulee täyttää
  • kohteista, joihin ei voida järjestää vierailuja
  • muutamista tulevista kohteista
  • maassa olevien johtojen, kaapeleiden, maanalaisten rakenteiden ja tilojen sekä maaperätietojen keskitetystä hallinnasta ja jakelusta.

 

’Helsinki Urban Underground Spaces – Guidelines for visitors’ -niminen esite on ladattavissa Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön julkaisusta (Urban Environment brochures 2019:2). Esitteen voit ladata osoitteesta:

www.bit.ly/underground-spaces

 

Esite on vapaasti levitettävissä ja siinä olevia tietoja saa lainata, kunhan lähde mainitaan. Esitteen tietoja pyritään pitämään ajan tasalla ja sitä syystä on toivottavaa, että esite ladataan aina alkuperäisestä lähteestä.