Alan opiskelija: Apurahat 2024 haettavissa


| MTR:n tiedotteet

 

Oletko innostunut maanalaisten tilojen suunnittelusta ja rakentamisesta? Oletko alaa opiskeleva? Tunnetko pärjänneesi opinnoissasi ja esimerkiksi alan kesätöissä?

Jos vastasit kyllä, pistäthän hakemusta tulemaan!

Jos vastasit ei, mutta tiedät sopivan kaverin, vinkkaa eteenpäin!

 

MTR:n vuoden 2024 stipendit alan opiskelijoille on haettavissa seuraavasti:

 • apurahat suunnataan maanalaisten tilojen suunnittelua ja rakentamista opiskeleville opiskelijoille niin yliopistoissa kuin korkeakouluissa (myös amk)
 • hakuaika 1. tammikuuta – 25. helmikuuta 2024
 • hakemusten viimeinen jättöpäivä su 25.2.2024
 • jaossa 3 – 4 apurahaa
 • yksittäisen apurahan suuruus 500 euroa
 • apuraha myönnetään MTR:n jäsenelle (jäsenyyttä voi hakea stipendihaun yhteydessä)
 • hakijan opintopistemäärän tulee olla vähintään
  • DI- ja yliopisto-opinnot: 180 op eli kandivaihe tehty ja maisterivaiheen opinnot käynnissä
  • AMK-opinnot: 150 op
 • valintakriteereinä painotetaan alan opintoja ja opintomenestystä, työkokemusta sekä aktivisuutta mm. luottamustoimissa
 • alan harjoittelu katsotaan eduksi
 • opiskelija voi opiskeluaikanaan saada MTR:n stipendin vain kerran.

 

Päätökset stipendien saajista tehdään 21.3.2024 hallituksen kokouksessa ja hakijoille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti sähköpostilla. Stipendit julkistetaan 9.4.2024 pidettävässä vuosikokouksessa (ei läsnäolovelvoitetta).

Täytä oheinen hakulomake linkin takaa ja toimita hakemuksen liitteet (CV ja opintorekisteriote pdf-tiedostoina eli yhteensä 2 liitetiedostoa).

Myöhästyneitä tai puutteellisesti täytettyjä (esim. liitteet uupuvat) hakemuksia emme pysty käsittelemään.

 

MTR Opiskelijastipendit 2024 -hakulomake