Ohje kalliotunnelin kallioteknisestä suunnittelusta ilmestynyt


| Alan ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset

Väylävirasto on julkaissut ohjeen kalliotunnelin kallioteknisestä suunnittelusta. Ohje on laadittu yhtenäistämään kalliotunnelin kallioteknistä suunnittelua ja vähentämään kohdekohtaisen määrittelyn tarvetta Väyläviraston kohteissa.

Ylipäänsä Suomessa ei ollut aikaisemmin kansallista ohjetta kalliotunnelin kalliotekniseen suunnitteluun, eivätkä esimerkiksi eurokoodit kata kalliotunnelin suunnittelua. Näin ollen ohjetta tai sen osia voi hyödyntää Väyläviraston kohteita laajemmin.

Ohjeen perustana on käytetty Liikenneviraston Selvitystä kalliotunnelin kallioteknisestä suunnittelusta (LTS 47/2018), josta löytyy taustamateriaalia ohjeen sisältämille vaatimuksille.