Vuosikokouksesta 2012 alkaen toimikunta- ja työryhmätyöskentely on ollut MTR:n hallitustyön tukena. Toimikunta- ja työryhmätoiminnalla pyritään tarjoamaan jäsenkunnalle aktiivinen osallistumis- ja vaikuttamiskanava alan yhteisiin edistettäviin asioihin ja hankkeisiin.

Ukkolaskin
Kansainvälisen Toiminnan Ryhmä (MTR-KTR)
Finnish Tunnelling Association / International Activity Group (FTA-IAG)

MTR:n Kansainvälisen toimen ryhmä KTR edustaa Suomea ITA:n yleiskokouksessa, ITA Nordic Forumissa ja laatii ITA:lle MTR:n vuosikertomuksen. Lisäksi KTR järjestää viennin edistämistarkoituksessa mahdollisuuksien mukaan vierailuja alan kansainvälisille toimijoille Suomessa.

KTR:n toiminnassa ovat toistaiseksi olleet aktiivisia seuraavat MTR:n jäsenet:

  • Lauri Uotinen, Aalto-yliopisto
  • Jari Airaksinen, Aalto-yliopisto / KTK
  • Pekka Särkkä, Concave  Oy
  • Ossi Ikävalko, GTK
  • Janne Lehto, Normet
  • Timo Saanio (Anssi Auvinen), Saanio & Riekkola
  • Juha Kukkonen (Timo Laitinen), Sandvik
  • Jukka Pöllä, Sito.

Ilmoittaudu mukaan kv-toimintaan janne.lehto@normet.com